VIII.B

VIII.B
Triedny učiteľ:
Ing.  Želmíra Dobrovická
Priezvisko


Meno
Bendlová Vendula
Blažejová Patrícia
Dolinská Lea
Furinda Emily
Gergelyová Erika
Hegedűšová Klaudia
Jantošíková Kristína
Kosztolányiová Regina
Kováčová Petra
Máriási Viktor
Murová Daniela
Pelikán Rudolf
Polgárová Sofia
Sebőová Adrienn
Schrimpel Peter
Szalai Adam
Uhrinová Simona
Vadovics Viktor
Vallová Nataly
Zakálová Lea