IX.B

IX.B
Triedny učiteľ:
Mgr. Magdaléna Chovancová
Priezvisko

Meno
Gallo Dávid
Goljanová Stela
Halászová Laura
Hrúz Adam
Hübschová Diana
Kakašová Rebeka
Kociha Adam
Korytár Daniel
Lérant Christopher-Peter
Mokošová Lucia
Prónik Attila
Švantnerová Lívia
Tánczos Pavol
Uhrin Filip
Uňatinská Simona