... škola plná nápadov

IX.B

Triedny učiteľ:
Mgr. Magdaléna Chovancová
Priezvisko

Meno
Gallo Dávid
Goljanová Stela
Halászová Laura
Hrúz Adam
Hübschová Diana
Kakašová Rebeka
Kociha Adam
Korytár Daniel
Lérant Christopher-Peter
Mokošová Lucia
Prónik Attila
Švantnerová Lívia
Tánczos Pavol
Uhrin Filip
Uňatinská Simona

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno