... škola plná nápadov

VI.A

Triedny učiteľ:Mgr.A.Kamocsaiová
Priezvisko

Meno
Baloghová Viktória
Bendo Andrej
Bodzás Joel Bohdan
Bónová Zoé
Csekes Sára Iva
Černák Matúš
Gergely Ladislav
Halász Adam
Hegedüšová Michaela
Hodúrová Natália
Husár Matej
Kajan Filip
Karasz Milan
Kaszbeková Kristína
Kondrčík Adam
Kossár Matúš
Kubík Samuel
Lakyová Laura
Poláková Nikola
Schweigart Tobias
Strasserová Vanessa
Thanh Nguyen Sedrik
Tóthová Tamara
Zemková Michaela

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno