... škola plná nápadov

VIII.A

Triedny učiteľ:
PaedDr.Monika Töltésyová
Priezvisko


Meno
Adlerová Alexandra
Anyalaiová Nikoleta
Baranyayová Alexandra
Bui Dinh Milan
Bukovská Katarína
Fördösová Diana
Hajková Simona
Hakala Lucas Alex
Holub Daniel
Hrabovská Réka Eszter
Jelínková Anet
Kačiová Nikoleta
Kissová Henrieta
Kriváneková Veronika
Mičúch Martin
Nagy Dóra
Nehézová Lucia
Petrovics Viktor
Pécsová Noémi
Polozsányiová Melory
Ratimorská Veronika
Schmideg Alex
Slavíková Denisa
Šukola Viktor
Tamásová Veronika

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno