Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorenie je radosť!

Krúžok je vhodný pre deti s fantáziou a nekonečnými tvorivými schopnosťami, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami.

Cieľom krúžku je naučiť deti tvoriť rôzne veci, obrázky, výtvarné diellka z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami.

Krúžok vedie pani učiteľka Gabriela Kamocsaiová

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno