Technická olympiáda

Náš šikovný technik Oskar Ábrahám 7.B a jeho skvelé 1.miesto v okresnom kole Technickej olympiády... postupuje na krajské kolo! Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme
Pripravovala p.uč.Erdélyová

.informácie z krajského kola technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila 1.2. 2018 v Topoľčanoch.Oskar Ábrahám zo 7.B triedy obsadil 1. miesto v kategórii B. Treba podotknúť, že šikovného žiaka pripravovala pani učiteľka  Erdélyiová. BLAHOŽELÁME!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno