Technická olympiáda

Technická olympiáda

Náš šikovný technik Oskar Ábrahám 7.B a jeho skvelé 1.miesto v okresnom kole Technickej olympiády... postupuje na krajské kolo! Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme
Pripravovala p.uč.Erdélyová

.informácie z krajského kola technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila 1.2. 2018 v Topoľčanoch.Oskar Ábrahám zo 7.B triedy obsadil 1. miesto v kategórii B. Treba podotknúť, že šikovného žiaka pripravovala pani učiteľka  Erdélyiová. BLAHOŽELÁME!

Fotogaléria: Technická olympiáda