Spievaj, že si spievaj, Komenského škola - lalala

Spievaj, že si spievaj, Komenského škola  - lalala

Podporte nás a hlasujte za náš spoločný projekt !

Charitatívny koncert v Evanjelickom kostole v Komárne.

Toto vystúpenie  zastrešuje  myšlienku stretnutia dobrých ľudí bez dôležitosti vierovyznania a postavenia v spoločnosti.

Pre náš spevácky zbor MARGARÉTKY  je cťou, že sme po dlhé roky aktívnymi účastníkmi tohto  úžasného projektu.

Do projektu sú zapojení členovia evanjelického zboru  a pedagógovia miestnych škôl. Výťažok z koncertu je venovaný Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Od 20. januára do 16. februára 2020

Za každý nákup získate žetón, ktorý následne treba  vhodiť  do hlasovacej schránky. Môžeme získať až 1 300 € !!

ĎAKUJEME !!!

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno