Spevácky zbor MARGARÉTKY

Spevácky zbor MARGARÉTKY

Niekto si pod pojmom margarétka predstaví voňavé, jemné kvety na lúke pohojdávajúce sa v rytme letného vánku. Sú to ale deti, ktoré navštevujú spevácky zbor na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Komárne. Väčšinou sú to žiaci nižších ročníkov, ale v posledných rokoch radi vypomáhajú i tí starší.

   Prvé zmienky o speváckom zbore sa v písomnej forme zachovali formou diplomu za 3. pásmo v Súťaži speváckych zborov z roku 1985. Dirigovala ho a zároveň založila pani učiteľka Mgr. Alžbeta Horváthová, ktorej patrí vďaka za realizáciu jej myšlienky – „So spevom je všetko ľahšie!“.      

  Zbor pracuje pod vedením Mgr. Viery Harmatovej a Mgr. Adriany Schuchmannovej. Navzájom sa dopĺňajú, hľadajú nové piesne, zostavujú pásma, organizujú vystúpenia a hlavne spievajú s deťmi. Tie sa každoročne menia, niektoré zostávajú, iné odchádzajú, nové prichádzajú, ale elán a radosť z každého nácviku zostáva. Tradíciou zboru je, že stretnutia sa konajú každý pondelok (tento školský rok je to o 13.45 hod.), kde prebieha hodinka spievania, rytmizovania, spoločnej zábavy.

  Margarétky piesňami radi potešia mnohých ľudí. Zbor dlhoročne spolupracuje so speváckym zborom pri Klube dôchodcov, kde spevom pravidelne pozdraví najstarších – seniorov. Zúčastňuje sa i súťažných  prehliadok, pripravuje mikulášske a vianočné pásma, prezentuje sa na charitatívnej akcii v Evanjelickom kostole v Komárne, počuť ho na začiatku a na konci školského roku, nie raz vystupoval na Komárňanských dňoch a Margarétky ste mohli vidieť aj v programe televízie Markíza.

                   Tak ak máš chuť, príď sa na Margarétky pozrieť a pridaj sa k nim!

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno