Spev populárnej piesne

Spev populárnej piesne

Dnes našu školu reprezentovali dievčatá na Súťaži v speve populárnej piesne, ktorú organizoval Dom Matice slovenskej v Komárne. Tamara Horváthová si vyspievala 1.miesto a Lara Keller 2.miesto. Blahoželáme a zároveň poďakovanie patrí pánovi vychovávateľovi Igorovi Prokopovi, ktorý ich na súťaž pripravoval.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno