SPEV ĽUDOVÝCH PIESNÍ

 

Súťaž v speve ľudových piesní v DMS:
1. miesto Tamarka Horváthová 1. kat. 2.A
2. miesto Amirka Gubánová 2. kat. 4.A
2. miesto Paťka Blažejová 4. kat. 8.B
pripravovala pani učiteľka Vierka Harmatová

Našim šikovným speváčkam a ich pani učiteľke srdečne blahoželáme!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno