SPEV ĽUDOVÝCH PIESNÍ

 

Súťaž v speve ľudových piesní v DMS:
1. miesto Tamarka Horváthová 1. kat. 2.A
2. miesto Amirka Gubánová 2. kat. 4.A
2. miesto Paťka Blažejová 4. kat. 8.B
pripravovala pani učiteľka Vierka Harmatová

Našim šikovným speváčkam a ich pani učiteľke srdečne blahoželáme!