Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu správne zachovať, na dospelých sa hrať...

Vo svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv celý svet pretvárať...               / MUDr. S.Hikkel/       

Tak vznikla súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá sa udomácnila aj u nás, na škole. V predvianočnom čase zneli z úst recitátorov rôzne príbehy.       Tu sú výsledky:

  I.kategória :1.miesto Patrik Hegedúš                       

                   2.miesto Stavrula Baštrnáková  a  Nina Ďurenková

        účasť : Lili a Emily Cziborové, Pavol Teťák, Vanda Ábrahámová,

                   Darina Hocinec a Natália Liszecka

 II.kategória : 1.miesto Zuzana Klučková

III.kategória: 1.miesto Lucia Obuchová

Pripravovali p.uč. Z.Malíková,A.Valičková,N.Trávničková,Ľ.Mrázová a M.Gubricová. Ďakujeme p. učiteľkám, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.


 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno