Posledný ročník projektu Lidl ihrisko Žihadielko!

Posledný ročník projektu Lidl ihrisko Žihadielko!

Vážení rodičia, milí kolegovia a žiaci,

nakoľko detské ihrisko Žihadielko, ktoré je možné získať prostredníctvom súťaže – hlasovania a hry – by malo byť postavené v blízkosti našej školy a v popoludňajších hodinách by ho mohli využívať žiaci ŠKD, rozhodli sme sa túto súťaž podporiť čo najviac.

V spolupráci s MÚ v Komárne a kinom Tatra vyhlasujeme súťaž pre najaktívnejšiu triedu. Trieda, ktorá odovzdá najviac hlasov (môžu hlasovať starí rodičia, rodičia i deti), vyhrá návštevu kina počas vyučovania. Keďže súťaž už beží a bude trvať až do konca februára, každý zapojený do súťaže musí odovzdať najmenej 40 hlasov.

Hlasuj denne za svoje mesto a hraj hru!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno