Počítačový krúžok

Počítačový krúžok

V našej triede je  zábava.

Stretávame sa každý týždeň už tretí rok.
Keď neriešime matematické úlohy,tak tvoríme pekné prezentácie.
Získanými zručnosťami a vedomosťami sa zapájame do všetkých matematických súťaží.Darí sa nám.
A tak sa určite budeme stretávať aj budúci rok spolu s pani učiteľkou Máriou Potáschovou,vedúcou krúžku.

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno