Olympiáda ANJ

Olympiáda ANJ

Školské kolo anglickej olympiády je úspešne za nami. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B. Súťažiacim a víťazom srdečne blahoželáme!Víťazi oboch kôl postupujú na okresné kolo.
V mladšej kategórii 1A -Amira Gubánová,5 APA
V staršej kategórii 1B - Mátyás Beke, 8.B

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno