OK Technická olympiáda

OK Technická olympiáda

Dňa 28.11. sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali Oskar Ábrahám z 9.B a Matej Husár z 8.A, ktorí súťažili v kategórii A ako dvojica. Obsadili 4. miesto.
V kategórii B súťažil Matteo Zerilli zo 7.A triedy a obsadil 1. miesto, čím si vybojoval postup do krajského kola. Chlapci, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.Našich žiakov pripravovala pani učiteľka Erdélyová.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno