OK Šaliansky Maťko

OK Šaliansky Maťko

Blahoželáme Patrikovi Hegedusovi z 3.Bé a Lucke Obuchovej zo 7.A ku krásnym PRVÝM miestam. Zúčastnili sa OKRESNEJ SÚŤAŽE v prednese slovenskej povesti   Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Patrika pripravovala pani učiteľka Zdenka Malíková a Lucku pani Maruška Gubricová.

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno