OK Hviezdoslavov Kubín

OK Hviezdoslavov Kubín

Naši úspešní žiaci v okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín : Soňa Pavlovčíková - 1. miesto v prednese prózy s postupom na krajskú súťaž, Samuel Podmanický - 3. miesto v prednese poézie 1. kategória. Lucia Obuchová - 1.miesto v prednese prózy s postupom na krajskú súťaž,, Anna Moravcová - 2. miesto v prednese poézie 2. kategória. a Esther Jóba - 3. miesto v prednese prózy 3. kategória
a divadlo poézie: divadelný súbor KU-fór - 1. miesto s postupom na krajskú súťaž . GRATULUJEME a POSTUPUJÚCIM DRŽÍME PALCE.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno