OK BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

OK BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Blahoželáme Danke Murovej za 1.miesto, Sofike Polgárovej za 4.miesto úspešnej riešiteľke Ninke Kajanovej v okresnom kole Biologickej olympiády. Pripravovala ich pani ucitelka Toltesyova.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno