OK ANJ

OK ANJ

Spíkujeme”, súťažíme...
V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A zahviezdila Amirka Gubánová z 5. APA, ktorá získala pekné 2. miesto.
V kategórii 1B sa Mátyás Beke z 8. B stal úspešným riešiteľom.
Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno