Novinky z ŠKD

Novinky z ŠKD

Ani tento týždeň sa deti z 2.A nenudili. Niekto zbieral smeti na Deň Zeme, iní vymýšľali vety, vyfarbovali, športovali a pomáhali v domácnosti.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno