Mladý vedec

Mladý vedec

Mladí vedci sú mladí vedci z Komenského!
Dňa 24. 10. 2018 sme sa zúčastnili súťaže Mladý vedec, ktorú organizovalo Gymnázium Ľ. J. Šuleka.
Naši deviataci z 9.B Vendula Bendlová , Daniela Murová a Peter Schrimpel obsadili fantastické 1. miesto. Žiakov pripravovali p.uč. Ž. Dobrovická, M. Töltésyová a A.Kamocsaiová
Srdečne blahoželáme!

Dňa 24.10.2018 sa konala súťaž Mladý vedec, ktorú organizovalo Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne. Súťaž mala za úlohu popularizovať prírodné vedy a vysvetľovať ich dôležité postavenie v spoločnosti. Pre nás žiakov bolo však najdôležitejšie, aby sme objavili v sebe talent a nadanie v oblasti prírodných vied. Našu školu ZŠ J. A. Komenského Komárno sme v oblastiach biológia, chémia, fyzika a matematika reprezentovali Daniela Murová, Vendula Bendlová, Peter Schrimpel.

V rámci nášho školského tímu sme riešili viacero zadaní a úloh prakticky aj teoreticky. Po preštudovaní zadania, ktoré však bolo úplne odlišné od tých, ktoré dostávame v škole, sme dali hlavy dokopy a rozdelili si jednotlivé úlohy. Keďže sme na vypracovanie zadania mali určitý časový limit, chceli sme si rozdeliť čas tak, aby sme všetky úlohy do skončenia limitu stihli vypracovať. Okrem rôznych matematických výpočtov sme robili aj konkrétne pokusy s mikroskopom a filtráciou. Keď sme pri ukončovaní úloh zistili, že sme všetko stihli a aj sme všetky úlohy skutočne vypracovali, mali sme z nás veľkú radosť.

Ešte väčšiu radosť sme mali však počas vyhodnotenia súťaže, kedy sme sa dozvedeli, že naše výsledky sú správne. Odmenou za našu snahu bolo dosiahnutie najvyššieho počtu bodov a tým teda 1. miesta medzi súťažiacimi tímami jednotlivých škôl z okresu Komárno. Súťaž bola pre nás skvelou skúsenosťou, pretože sme okrem zábavy zažili aj trocha napätia a niečo nové sa naučili.

 

                                                                                                              Daniela Murová

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno