Mladí záchranári

Mladí záchranári

Dňa 26. apríla sa uskutočnila súťaž Mladých záchranárov civilnej ochrany. Družstvo A ( Lujza Tóthová, Nina Kajanová, Jakub Jokel, Filip Lehotský) sa umiestnilo v okresnom kole na 5.mieste a v mestskom kole na krásnom 2.mieste. Družstvo B (Lucka Obuchová, Karin Pénzes, Denis Vida, Vktor Zauko) sa umiestnilo v okresnom kole na 12.mieste a v mestskom kole na 4. mieste. Žiakov pripravovala p. učiteľka Ž. Dobrovická. Srdečne blahoželáme!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno