Mgr. Adriana Schuchmannová

Mgr. Adriana Schuchmannová

Zástupkyňa riaditeľa pre ročníky 1. - 4.

Vedúca ŠKD

adriana.schuchmannova@zskomenskehokn.sk