Mgr. Adriana Schuchmannová

Mgr. Adriana Schuchmannová

Zástupkyňa riaditeľa pre ročníky 1. - 4.

Vedúca ŠKD

adriana.schuchmannova@zskomenskehokn.sk

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno