... škola plná nápadov

Mgr. Adriana Schuchmannová

Zástupkyňa riaditeľa pre ročníky 1. - 4.

Vedúca ŠKD

adriana.schuchmannova@zskomenskehokn.sk

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno