Medový festival

Medový festival

Naše úspešné "včeličky" na festivale medu:) . Pracovali pod vedením pani učiteľky Ľ. Mrázovej a G. Kamocsaiovej.
 
I. stupeň
Sofia Lampertová 3.B
Zuzana Klučková.   4.C
 
II. stupeň
Laura Mrázová 5. APA
Lea Kiczerová.  5. A
 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno