Mediálny krúžok

Mediálny krúžok

Máš veľa nápadov, o ktorých chceš dať vedieť? Vieš sa pýtať, vyzvedať? Chceš tvoriť médiá podľa seba alebo si to vyskúšať? Tento krúžok je zameraný na ochutnávku práce s rozhlasom, časopisom aj televíziou. Je vhodný aj pre žiakov, ktorí nenavštevujú predmet mediálna výchova. Ponúka možnosť vytvoriť si a zároveň odvysielať vlastnú rádio reláciu, prispieť článkom do časopisu, či spoznávať mediálny svet pomocou internetu. Pomáha rozvíjať v žiakoch kritické myslenie a praktické zručnosti pre prácu s technikou. Žiaci majú tiež možnosť zúčastniť sa na exkurzii v rádiu a workshopov podporujúcich ich kreativitu. 

 Krúžok pracuje pod vedením pani učiteľky S. Baštrnákovej a S.Kolárovičovej.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno