Matematická olympiáda OK

Matematická olympiáda OK

6. ročník
Miriama Szászová 6.A, 22-24. miesto, pripr. Frühaufová
 
7. ročník
Adam Kondrčík, 7.A, 3. -7. miesto, pripr. Erdélyiová
Adam Halász, 7.A, 17. - 20. miesto, pripr. Erdélyiová
Nikola Poláková, 7.A, 17. - 20. miesto, pripr. Erdélyiová
Viktória Baloghová, 7.A, 21. - 27. miesto, pripr. Erdélyiová

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno