Krúžok robotiky a programovania v jazyku Scratch

Krúžok robotiky a programovania v jazyku Scratch

  • vedený učiteľkou Mgr. Ágnes Jobbágyovou
  • termín: utorok 14:00 -15:00 a štvrtok 14:00 -15:00
  • pre žiakov 5. - 9.ročníka
  • do krúžku sa môžu prihlásiť aj žiaci iných škôl komárňanského regiónu
  • má naučiť žiakov  kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a spolupracovať
  • obsah krúžku: programovanie robotických stavebníc LEGO EV3, skúmanie LEGO EV3 hardvérovej kocky, spoznávanie a použitie senzorov a motorov, konštrukcia základného robota, programové prostredie LEGO Mindstorms, programové ovládanie senzorov a motorov, využitie senzorov LEGO EV3 zostavy, riešenie jednoduchých úloh, použitie senzorov na riadenie robota – sledovanie čiary, labyrint, meranie vzdialenosti

 žiaci sa  zoznámia s prostredím programu, tvorbou algoritmov, príkazmi, tvorbou cyklov, rozhodovaním,podmienkami, súradnicovým systémom, posielaním správ, premennými, blokmi,tvorbou animácii a hier 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno