Krúžok: Populárna hudba a spev

Krúžok: Populárna hudba a spev

Ako prebieha náš krúžok ?

  • Zábavnou formou, je založenný na nácviku moderných  piesní v rôznych štýloch napr.: pop, disco, country, rock, latino.
  • Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým pohybom.
  • Spevácka činnosť je rozšírená o dramatický prejav.
  • Spev je sprevádzaný živou hudbou - sprievodom pedagóga na gitaru. Piesne sú prevažne vlastnou alebo čiastočne prevzatou upravou. 
  • Deti sa môžu prejaviť samostatne, spievajú vo dvojiciach alebo skupinkách. Učia sa interpretovať hudbu a vystupujú potom pri rozličných reprezentatívnych príležitostiach našej školy.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno