Krúžok Populárna hudba a spev

Krúžok  Populárna hudba a spev

         Ako prebieha náš krúžok?

  • Zábavnou formou -  je založený na nácviku moderných  piesní v rôznych štýloch      

napr.: pop, disko, country, rock, latino.

  • Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým pohybom.
  • Spevácka činnosť je rozšírená o dramatický prejav.
  • Spev je sprevádzaný živou hudbou - sprievodom pedagóga na gitare. Piesne sú prevažne vlastné alebo čiastočne upravené.
  • Deti sa môžu prejaviť samostatne, spievajú vo dvojiciach alebo v skupinkách. Učia  sa interpretovať hudbu a vystupujú na rozličných reprezentatívnych akciách   našej školy.

Krúžok vedie pán vychovávateľ Igor Prokop

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno