Krúžok Loptové hry

Krúžok Loptové hry

Športovať môže začať každý už od útleho veku, dôležité je však, aby dieťa aktivita tešila a zároveň podporovala jeho všestranný telesný rozvoj.

Je známe, že šport podporuje cieľavedomosť a sebadisciplínu, buduje vzťah k športu a vyvoláva v dieťati radosť z dosiahnutých výsledkov. Zapojenie sa detí do kolektívneho alebo individuálneho športu má veľa pozitívnych účinkov.

     Naša škola pre žiakov primárneho vzdelávania ponúka krúžok Loptové hry, kde sa deti zdokonaľujú v technike hry s loptou, oboznamujú sa s pravidlami rôznych loptových hier, pravidelne sa zúčastňujú turnajov organizovaných VK v ZŠ Ulici práce v Komárne.

Dievčatá, štvrtáčky až ôsmačky, navštevujú Volejbalový krúžok pre začiatočníkov, kde sa špecializujú priamo na tento druh športu. Taktiež sa každoročne zúčastňujú okresnej súťaže, ktorú organizuje VK - MOK.

 Sme radi, že naše deti prejavujú záujem o šport a budeme ich v tom naďalej podporovať.

Krúžok vedie pani vychovávateľka Katarína Balázsová

 


 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno