Krúžok DIVADELNÍČEK

Krúžok  DIVADELNÍČEK

Záujmový krúžok vznikol na našej škole pred dvoma rokmi a navštevujú ho deti,  ktoré rady rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu vo svete divadla. Vytvorili sme detský recitačný kolektív KU-FÓR, ktorý sa v minulom školskom roku v súťaži divadiel poézie   úspešne prebojoval až na celoslovenskú prehliadku najlepších divadelných súborov.

Všetky inscenácie sú témou blízke deťom, odzrkadľujú ich prežívanie, pocity, problémy, radosti.  Zaujímavosťou je, že všetky súčasti inscenácie tvoríme spoločne  – výber textov, javiskové prevedenie, kostýmy, hudbu...

“ Deti sú neskutočnou studnicou nápadov a tvorivosti. Treba ich len počúvať.“

Krúžok pracuje pod dohľadom pani učiteľky Kataríny Ďurčovej a Ľubice Mrázovej.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno