KRITÉRIÁ PRE ZÁUJEMCOV

KRITÉRIÁ PRE ZÁUJEMCOV

  • pozitívny vzťah k anglickému jazyku
  • vnútorná motivácia – chcieť sa učiť a vedieť viac
  • veľmi dobré výsledky z anglického jazyka na prvom stupni
  • úspešné zvládnutie riaditeľského testu z anglického jazyka
  • pridaná hodnota: svedomitosť, pracovitosť, zvedavosť, výrečnosť, tvorivosť

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno