Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E

 Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E

V krajskom kole Biologickej olympiády kategórie E v odbornosti Botanika sa Nikola Poláková 7.A umiestnila na 3.mieste a v odbornosti Geológia sa Matúš Bagin 8.B umiestnil na 5. mieste. Žiakov pripravovala pani učiteľka Töltésyová.
Srdečne gratulujeme))))))

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno