Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka

Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka

Do mozaiky prezentovaných krúžkov  každoročne  pribúda i krúžok s výstižným názvom Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka. Už zo samotného názvu vyplýva, že  siedmu  vyučovaciu hodinu sa  s prihlásenými žiakmi venujeme zdokonaleniu pravopisu formou krátkych diktátov,  tvorivých pravopisných cvičení, ktoré , samozrejme , korešpondujú s preberaným učivom na vyučovacích hodinách. Taktiež sa na  spomínaných hodinách  vytvára priestor na podrobné  vysvetľovanie učiva, ktorému  žiaci  nerozumejú a tiež náročným gramatickým  javom . Hravou súťažnou  formou pracujeme so slovníkmi, vyhľadávame cudzie slová, frazeologizmy , a tak si obohacujeme slovnú zásobu . Žiaci  ochotne využívajú tieto hodiny na  prezentáciu slohových prác, na ich hodnotenie  a následnú   korekciu  štylistických  a pravopisných chýb . Každoročný záujem  našich detí nám robí radosť.

   Krúžok pracuje pod dohľadom pani učiteľky Marty Profantovej a Ingrid   Sedláčkovej.                                                                                                                         

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno