KK Technická olympiáda

KK Technická olympiáda

Minulý týždeň sa v Topoľčanoch uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali Matej Husár zo 7.A a Oskar Ábrahám z 8.B. Chlapci súťažili ako dvojica a v silnej konkurencii prevažne deviatakov obsadili krásne 4. miesto. Na súťaž ich pripravovala Annamária Erdélyiová. Blahoželáme.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno