KK Nemecká olympiáda

KK Nemecká olympiáda

Lara Keller,žiačka 6.A triedy sa na krajskom kole NEJ v Nitre v kat. 1C (germanofónni žiaci) umiestnila na krásnom druhom mieste. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno