KK BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

KK BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Blahoželáme Danke Murovej z 9.B triedy za krásne 5.miesto v krajskom kole biologickej olympiády. Pripravovala p.uč. Töltésyová
Ďakujeme a ešte raz srdečne blahoželáme!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno