Keď chémia pracuje...

Keď chémia pracuje...

Huráá ! Žiaci našej školy objavili opäť"️ Čaro chémie" . Sme škola, ktorá zapojila do súťaže najviac žiakov. Vypracovali sme 84 PP prezentácií, z toho 34 - PP 7.ročník, 39 - PP 8.ročník a 11 - PP 9.ročník.
Daniel Kološ a Viktor Kardhordó, žiaci 8.B obsadili 2. miesto  v II. kategórii.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno