... škola plná nápadov

Mgr. Ján Makovník

Zástupca riaditeľa  pre ročníky 5. - 9.

jan.makovnik@zskomenskehokn.sk

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno