I.A

I.A
Priezvisko Meno
Bedecs Lilli Anna
Bilková  Rebeka
Boráros  Attila
Czibor  Lukáš
Častulíková  Alexia
Furinda   Lilian
Horváth  Alfréd
Kojnoková  Barbora
Kulacs  Zsófia
Maráz  Viktor
Palko Mathias
Sebök  Hanna
Schmelhaus  Emma
Sirotek  Tomáš
Škulibová  Cintia
Varga  Arjen Christian
Žundálek Theo