Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu - november

Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu - november

Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu

dňa 5. 11. 2019

Vyhodnotenie aktivít za október:

 • Logo školy – bude vyhodnotené v priebehu novembra
 • Zber papiera – body sú pripísané na nástenke
 • Súťaž so Slovartom – zapojili sa triedy 1.B, 2.A, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C,

5.A, 5.APA,  8.A, 9.B

 • Celoročné zberové aktivity – body sú pripisované priebežne.
 • Zbierka pre útulok – zatiaľ prispeli triedy 4.B, 8.A
 • Extra úloha – ešte prebieha a vyhodnotená bude nasledujúci mesiac

 

Aktivity na november:

 • Vianočné pozdravy

Vianoce sa už nezadržateľne blížia a my (škola) chceme aj tento rok urobiť radosť našim bývalým učiteľom, organizáciám a iným partnerom, s ktorými spolupracujeme. Radi by sme im poslali ručne vyrobený vianočný pozdrav. A toto je úloha pre vás. Vyrobte vianočné pozdravy. Pozdravy môžu byť rovnaké, môžu byť kreslené, lepené (koláže),vystrihované, dokonca môžu byť vyrobené aj na počítači. Pri počítačom robených pozdravoch  nesmie byť stiahnutý celý pozdrav z internetu, ale musí byť kreslený v grafickom programe, alebo to môže byť koláž. Výkres formát A5 prehnutý na polovicu (otvárací). Úloha: odovzdať 5 pozdravov za triedu. Termín: do 3. 12. 2019. Odovzdajte na decembrovom zasadnutí parlamentu.

Bodovanie: za splnenie úlohy je 20 bodov

 • UNICEF

UNICEF je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Keďže nedostatočná hygiena a kontaminovaná voda spôsobujú nebezpečné ochorenia, ktoré ohrozujú životy detí, jednou z priorít UNICEF-u je zabezpečenie nezávadnej pitnej vody. Každý rok prispievame aj my našou kvapkou, čiže prostredníctvom predaja našich výrobkov na vianočných trhoch. Úloha pre triedu je: vyrobiť výrobky, ktoré by sme mohli predať a výťažok venovať organizácii UNICEF. Ak sa rozhodnete vyrobiť nejaké drobnejšie výrobky, urobte z nich balíček po 5 alebo 10 kusov. Termín: do 6. 12. 2019. Odovzdávajte priebežne p. zástupkyni Erdélyiovej.

Bodovanie: každé 3 výrobky alebo balíčky = 10 bodov

 • Turnaj

Pripravujeme turnaj v stolnom tenise. Zápasy budú prebiehať po vyučovaní. Ak máš záujem zúčastniť sa, zapíš sa. Papier nájdeš na stolíku pod nástenkou Detského parlamentu. Bližšie informácie dostaneš na budúcom parlamente. Zahlásiť sa môžeš do 15. 11. 2019.

Nezabudnite na tieto súťaže

 • Zber zubných kefiek
 • Zber mobilných telefónov

Detský parlament vznikol na našej škole v školskom roku 2001/2002.

Členmi sú dvaja zástupcovia z každej triedy. Spomedzi zástupcov sa volí predseda a podpredseda. Zasadnutia sa konajú raz mesačne. Na zasadnutiach majú žiaci právo predniesť svoje požiadavky a pripomienky a podávať návrhy. Triedne kolektívy prostredníctvom zvolených zástupcov môžu vyslovovať želania, podnety a návrhy vedeniu školy. Vedenie školy sa aktívne podieľa na zasadnutí parlamentu.

Činnosť parlamentu pozostáva zo zadávania úloh triedam a kontroly plnenia úloh. Tieto úlohy sa priebežne bodujú a na konci roka sa vyhlasujú víťazné triedy, ktoré sú odmenené.

Úlohy, ktoré majú triedy plniť sú dvojakého charakteru:

1. Zberové, ktorými pomáhame druhým a prispievame k ochrane životného prostredia – väčšinou sú to celoročné aktivity.

2. Rôzne iné aktivity – športové, výtvarné, vedomostné


Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Annamária Erdélyiová

Predseda: Milan Likér

Zástupca: Lucia Obuchová

Zástupcovia tried v školskom roku 2019/20:

1.A             Filip Polák, Nela Hamranová

1.B             Mirka Jančišinová, Martin Vrábel

2.A             Luky Hamran, Lily Cziborová

2.B             Marek Berecz, Viktória Kyselicová

3.A             Zsofia Kulacs, Hanka Sebők

3.B             Roman Obuch, Patrik Hegedűš

3.C             Zora Gelleová, Melanie Bencsik

4.A             Mia Tímea Tóthová

4.B             Erik Rečka, Braňo Jesný

4.C             Adam Cseh, Nicola Laginová

5.A             Jaroslav Borbély, Tomáš Geleta

5.APA        Laura Mrázová, Viktória Jóba

5.B             Marek Krivda, Matej Németh

6.A             Milan Likér

6.APA        Emma Viola, Zoe Mäsiarová

6.B             Lili Sedláková

7.A             Lucia Obuchová, Petra Valíčeková

7.B            Sofia Dömötörová, Kristián Farkas

8.A             Joel Bohdan Bodzás

8.B             Ema Szászová, Viktor Kardhordó

8.C             Tibor Fiľo, Hoan Dávid Nguyen

9.B             Rebeka, Rusňáková, Nina Kajanová

9.C             Matej Krivda, Nikola Ačaiová

  

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno