Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu - október

Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu - október

Aktivity na október:

  • Logo školy

Vyhlasujeme súťaž pre jednotlivcov na návrh loga školy. Chceme si zachovať logo sovu, ale chceli by sme, aby bolo logo modernejšie. Svoje návrhy nakreslite na výkres formátu A4. Odovzdajte ich p. zástupkyni Erdélyiovej. Termín: do 29. 10. 2019

Víťazný návrh bude odmenený vecnou cenou.

 

  • Zber papiera

Prebiehať bude od 30.9. do 5. 10. Zbiera sa len papier, nezbiera sa kartón.

Bodovanie: počet bodov je priemerná hmotnosť na 1 žiaka (zaokrúhlené nahor na celé číslo)

 

  • Zber gaštanov

Gaštany môžete nosiť v pevných taškách a ukladať ich pri východe do átria (oproti vchodu do jedálne)

 

  • Súťaž so Slovartom

Určite máte doma svoje obľúbené miesto, či tajné zákutie, kde sa chodíte hrať, zabávať a kde radi trávite svoj voľný čas. Nakreslite svoje obľúbené miesto. Môžete nakresliť aj to, čo radi robíte na svojom obľúbenom mieste. Kreslite na výkres formátu A4. Technika kreslenia je ľubovoľná. Na zadnú stranu výkresu napíšte názov miesta, svoje meno, vek, adresu školy a meno vašej pani učiteľky. Bodované budú len kvalitné práce, ktoré schválila vaša pani učiteľka. Práce odovzdajte p. zástupkyni Erdélyiovej do 25. 10. 2019

Bodovanie: 1 výkres = 3 body

 

  • Tekvicový deň

Príď 21.10. o 16:00 a vyrež najkrajšiu tekvicu.

 

  • Šarkaniáda

ŠKD organizuje púšťanie šarkanov a iné zaujímavé športovo – jesenné aktivity dňa 5.10. (sobota) pri Váhu.

 

 

Vyhlasujeme dve súťaže

  • Zber zubných kefiek

Zbierajte použité zubné kefky a získajte body pre triedu. POZOR! Kefky nie je možné odovzdávať v priebehu roka. Prineste ich 5. mája na zasadnutie parlamentu.

Bodovanie: 1 kefka = 1 bod.

 

  • Zber mobilných telefónov

Staré mobily neodovzdaj do elektroodpadu, ale odlož ich. V priebehu roka bude vyhlásená súťaž na zber starých mobilov. Mobily musia byť bez batérie. Batériu odovzdaj spolu s ostatnými batériami. Bude sa počítať počet mobilov a nie hmotnosť.

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno