Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 3. 12. 2019

Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 3. 12. 2019

Vyhodnotenie aktivít za november:

  • Logo školy – na základe ohlasov od žiakov a podaných návrhov sme sa rozhodli, že si ponecháme naše existujúce logo, ktoré prejde menšou úpravou. Z vašich návrhov sa nám najviac páčil návrh od Zuzany Klučkovej zo 4.C. Získava vecnú cenu, ktorú si môže vyzdvihnúť u p. zástupkyne A. Erdélyiovej
  • Celoročné zberové aktivity – body sú pripisované priebežne
  • Zbierka pre útulok – zatiaľ prispeli triedy 2.B, 3.A, 4.B, 8.A
  • Extra úloha – z 23 tried sa zapojilo 19. Body sú pripísané na nástenke. Víťazný strom na            1. stupni 3.C, na 2. stupni 9.B a získavajú 20 bonusových bodov.

Aktivity na december:

  • Turnaj v stolnom tenise

Prihlásení žiaci sú rozdelení do dvoch skupín.

1. skupina – žiaci 3. – 6. ročníka, turnaj sa uskutoční dňa 10.12. od 13:45.

2. skupina – žiaci 7. – 9. ročníka, turnaj sa uskutoční dňa 17.12. od 13:45.

Systém súťaže bude tzv. pavúk. Pred začiatkom sa uskutoční žrebovanie zápasov. Víťaz dostane diplom a vecnú cenu.

  • Triedny rekord

Iste poznáte Guinnessovu knihu rekordov. Nájdete v nej množstvo zaujímavých aj zábavných rekordov. Úlohou vašej triedy je urobiť nejaký triedny rekord. V čom? To si musíte vymyslieť sami. Hlavne nech je zábavný. Pozor! Najdôležitejšia je bezpečnosť – nevymýšľajte nič nebezpečné. Váš rekord zdokumentujte (list + fotka) a odovzdajte p. zástupkyni Erdélyiovej.

Termín na splnenie úlohy: do 12. 12.

Bodovanie: 30 bodov za odovzdaný list s fotkou

  • EKO-Adventný kalendár pre našu Zem

Úlohou každej triedy je pripraviť malú environmentálnu aktivitu, o ktorej si myslíte, že by našej Zemi pomohla. Nemusíte robiť veľké veci, stačia maličkosti. Napríklad hľadať staré batérie a priniesť ich do školy, upriamiť pozornosť na správne vetranie, cez víkend môžete v domácnosti správne triediť odpad alebo šetriť vodu pri umývaní zubov, namiesto kúpania v plnej vani sa osprchovať, atď. Svoju aktivitu spracujte na výkres formátu A5 alebo A6. Na jeho tvorbu môžete použiť aj odpadový materiál. Na zadnú stranu napíšte krátky opis aktivity. Z vašich výkresov vytvoríme spoločný adventný kalendár.

Termín na splnenie aktivity: do 20. 12. odovzdať p. zástupkyni Erdélyiovej

Bodovanie: splnenie aktivity 20 bodov, za nesplnenie aktivity odpočítame 20 bodov.

 

  • Zbierate mobilné telefóny? Pomaly sa blíži súťaž!
  • Zubnú kefku by sme si mali meniť každé 3 mesiace. Starú kefku nevyhoď, ale prines ju do školy!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno