Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 14. 1. 2020

Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 14. 1. 2020

Vyhodnotenie aktivít za december:

 • Celoročné zberové aktivity – body sú pripisované priebežne
 • Zbierka pre útulok – zatiaľ prispeli triedy 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.B, 8.A
 • Turnaj v stolnom tenise – uskutočnila sa len súťaž pre 3. – 6. ročník. Prihlásených bolo 8 žiakov, ale zúčastnili sa len 4 žiaci. Víťazom turnaja sa stal Tomáš Prágay z 5.APA, 2. miesto obsadil Viktor Záležák tiež z 5.APA. Ďakujeme všetkým za účasť. Veríme, že nabudúce sa zapojí viac žiakov.
 • Triedny rekord – do aktivity sa zapojilo 14 tried. Dúfame, že ste sa dobre zabavili pri vytváraní rekordu. Body sú pripísané na nástenke.
 • EKO-Adventný kalendár pre našu Zem – vytvorili sme spoločný EKO-adventný kalendár našej školy, ktorý si môžete pozrieť na chodbe pri nástenke Detského parlamentu. (z druhej strany nájdete triedne rekordy). Do aktivity sa zapojilo 19 tried. Bodovanie je na nástenke.
 • Vianočné pozdravy – ďakujeme za nádherné pozdravy, ktoré ste vytvorili. Potešili sme nimi dôchodcov aj našich budúcich prvákov.
 • Unicef – ďakujeme aj triedam, ktoré sa zapojili do tejto aktivity. Predajom výrobkov sa nám podarilo nazbierať 55 eur, ktoré sme poslali organizácii UNICEF.

Aktivity na január:

 • Turnaj v stolnom tenise

Z časových dôvodov sa neuskutočnila súťaž pre 2. skupinu a turnaj sa preložil na január.

2. skupina – žiaci 7. – 9. ročníka, turnaj sa uskutoční dňa 21.1. od 13:45. Zraz je pred klubovňou. Prosím o dochvíľnosť.

Systém súťaže bude tzv. pavúk. Pred začiatkom sa uskutoční žrebovanie zápasov. Víťaz dostane diplom a vecnú cenu.

 • Hodnotíme 1. polrok

Na nástenke Detského parlamentu nájdete súčet bodov za aktivity v 1. polroku.

Pre každú aktivitu je stanovený čas na splnenie. Prosíme o dodržanie termínu. Triedam, ktoré nedodržia daný termín, nebudú za splnenie aktivity udelené body.

 • Zbierate mobilné telefóny? Pomaly sa blíži súťaž!
 • Zubnú kefku by sme si mali meniť každé 3 mesiace. Starú kefku nevyhoď, ale prines ju do školy!
 • Naďalej priebežne zbierame: použitý jedlý olej, batérie, elektrospotrebiče, vrchnáčiky od fliaš, tonery, poštové známky
 • Nezabudnite ani na zvieratká v útulku.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno