II.C

II.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ľ.Mrázová
Priezvisko
Meno
Bakonyi Viktor
Bartošová Sára Suri
Berza Georgína
Brna Marko
Cseh Ádám
Daňko Dominik
Fekete Alex
Klučková Zuzana
Kopál Sara
Korytárová Emília
Kováč Denis
Laginová Nikola
Manet Adrián
Peroli Zana
Szegvári Norbert
Šimon Peter Jozef
Škulibová Sofia
Tóthová Regina
Varga Nela Helen
Vargová Rebecca
Vörösová Viktória