... škola plná nápadov

IV.C

Triedny učiteľ:Mgr.A.Valíčková
Priezvisko

Meno
Anovčin Damián
Bátorová Noemi
Bilková Sofia
Feketeová Vivien
Koczkásová Amira Emma
Kosová  Sofia
Lovász Krištof
Mečárová  Frederika
Mäsiarová   Zoe
Nagy  Zoltán
Nguyen Minh  Michal
Olléová Viktória
Öszi  Alex
Ptáčková  Eliška
Sedláková  Liliána
Szabó Rachel
Szenteszká  Nikoletta
 Varjanová Liana
Venthová  Viktória
Wittichová Lea

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno