II.B

II.B
Triedny učiteľ: Mgr.V.Harmatová
Priezvisko

Meno
Bátora Leo
Both Roman
Csomová Laura
Csonková Bianka
Ejdeling Nikola
Farkaš Šimon
Hajósy Dóra
Jun Chi Chen Alex
Kollárovičová Lea
Kracinová Sophia
Medovarský Marco
Očkajáková Zaira
Orosz Dániel
Pham Hong  Roman Huy
Recska Erik
Sander Lukáš
Sporný Tomáš
Škuliba Jozef
Šuláková  Kristína
Tóth Sebastián
Wasik Darius