... škola plná nápadov

III.B

Triedny učiteľ: Mgr. S.Kučerová
Priezvisko

Meno
Balogh Márk
Berza Georgína
Bui Dinh Viktória Phuong Anh
Debrovský Patrik
Domonkosová Laura Karen
Farkasová Viktória 
Haim  Oliver
Havelová Martina
Hrabovská Laura
Chu Hoai Anh Livia
Jakubašeková Ema
Katona Dávid
Kesely Lara
Kincerová Lea
Kozhaikina Olha
Krivda Marek
Kubištová Dominika
Makovníková Ester Anna
Mészárosová Linda
Németh Matej
Selčánová Pavlína
Zerilli Karol

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno