... škola plná nápadov

III.A

Triedny učiteľ: Mgr.K.Vargová
Priezvisko

Meno
Čambálik Lukáš
Geleta  Marek
Geleta  Tomáš
Holubová Barbora
Horňáková Dominika
Chmúrová Janka
Kerestešová Viktória
Lukůvka Daniel
Michalčíková  Viktória
Nagy Oliver
Nagyváthy  David
 Nkemachor Salome Jasmina
Prágay Tomáš
Puskásová Gabriella
Pusztaiová Erika
Udvardy  Peter
Ujjová Hanna
Varga František
Záležák Viktor
Žundálek Maximilián

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno