I.A.

Mgr. Zdenka Malíková - triedna učiteľka

  • tel.: 0906 786 987
  • mail. fjk@gmail.com

Magdaléna Hamranová - vychovávateľka

  • tel. 0908 897 879
  • mail. jhkdjhkd@sjdaskj.sk

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno