I.A.

Mgr. Zdenka Malíková - triedna učiteľka

  • tel.: 0906 786 987
  • mail. fjk@gmail.com

Magdaléna Hamranová - vychovávateľka

  • tel. 0908 897 879
  • mail. jhkdjhkd@sjdaskj.sk