Hravá geografia

Hravá geografia

Krúžok Hravá geografia je už niekoľko rokov v ponuke krúžkov našej školy. Krúžok je navštevovaný žiakmi, ktorí chcú vedieť uplatniť svoje poznatky z hodín v praxi a spoznať svet okolo seba v širších súvislostiach. Taktiež slúži ako príprava na školské, okresné, poprípade krajské kolo geografickej olympiády. Každý priaznivec geografie je srdečne vítaný.

Krúžok vedie pani učiteľka Marta Karabinošová.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno