HK KK recitácia

HK KK recitácia

Prvý májový piatok  naše recitátorky Laura Mrázová 4.C a Soňa Pavlovčíková 4.C odcestovali do Levíc na krajské kolo v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, aby ukázali svoj talent a umelecké cítenie. Dievčatá naozaj bravúrne reprezentovali a získali tie najlepšie ocenenia - Soňa Pavlovčíková - 1. miesto s postupom na celoslovenskú prehliadku do Dolného Kubína  a Laura Mrázová 2. miesto v prednese prózy v I. kategórii.  Dievčatá, som na Vás hrdá!! Ďakujeme!!                                                                      Katarína Ďurčová

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno